Event Gallery

Shift II Induction day 2019-Motivational Speech by C.Sylendra Babu,IPS

கந்தசாமி கல்லூரி, அன்பு பாலம் இணைந்து நடத்திய சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி

அன்பு பாலம் மற்றும் கந்தசாமி நாயுடு கல்லூரி இணைந்து நடத்திய பாரம்பரிய உணவு திருவிழா

நியூஸ்7 தமிழ் அன்பு பாலத்துடன் இணைந்து கல்லூரி மாணவர்கள் நேர்கொண்ட நலப்பணி முகாம்

நியூஸ் 7 தமிழின் அன்பு பாலம் நடத்திய பாரம்பரிய உணவு திருவிழா