SYLLABUS – MATHS

2022 - 2023

2022-2023

Syllabus Link : https://egovernance.unom.ac.in/ugsyllabus/

UNIT-I

HCF & LCM-Ratio & Proportion-S.I & C.I

UNIT II

Area & Volume-Time & Work

UNIT III

Percentage and Probability

UNIT IV

Logical & Visual Reasoning-Alpha Numeric Reasoning

UNIT V

Puzzles-Number Series

2021 - 2022

2021-2022

Syllabus Link : https://egovernance.unom.ac.in/ugsyllabus/

UNIT-I

HCF & LCM-Ratio & Proportion-S.I & C.I

UNIT II

Area & Volume-Time & Work

UNIT III

Percentage and Probability

UNIT IV

Logical & Visual Reasoning-Alpha Numeric Reasoning

UNIT V

Puzzles-Number Series

2020 - 2021

2020-2021

Syllabus Link : https://egovernance.unom.ac.in/ugsyllabus/

UNIT-I

HCF & LCM-Ratio & Proportion-S.I & C.I

UNIT II

Area & Volume-Time & Work

UNIT III

Percentage and Probability

UNIT IV

Logical & Visual Reasoning-Alpha Numeric Reasoning

UNIT V

Puzzles-Number Series

2019 - 2020

2019-2020

Syllabus:

UNIT-I

HCF & LCM-Ratio & Proportion-S.I & C.I

UNIT II

Area & Volume-Time & Work

UNIT III

Percentage and Probability

UNIT IV

Logical & Visual Reasoning-Alpha Numeric Reasoning

UNIT V

Puzzles-Number Series